Welkom op Die Stil Pad

ProfileKom stap vandag saam met my na ‘n kykie in die lewe, die lesse, die ondervindinge van ‘n dowe mens.

My doel met hierdie blog is om ALLE mense bewus te maak van die ervarings wat ek en almal daar buite in die wêreld wat ook in dieselfde “stilte” lewe. Die skommelings vir aanvaarding, die frustrasies, die tekort aan selfvertroue, die stryd met jou selfbeeld, die verleentheid, die stille hartseer, die tye van moedeloosheid, en die eensaamheid. Ek wil mense nooi en betrek, raad uitruil hoe om die lewe vir n dowe geliefde makliker te maak en ons te ondersteun. ‘n Dag saam in ons skoene te loop, maar OOK om ons ANDER talente, ons vreugde, ons dankbaarheid en selfs die lekker lag oomblikkies te deel. Want soos die bekende spreekwoord lui: “waar die een deur toe gaan, gaan ‘n ander deur oop”.

Met Christus in ons lewe SAL daar ALTYD lig wees op hierdie pad. Hy gee krag vir elke dag. Hy leer ons dat elke stukkie kleiwerk, hoe krom en skeef ookal, vir Hom ‘n meesterstuk is.

Hy sê in Sy woord: JY is myne!
“Laat my volk na My toe kom, almal wat blind is, al het hulle oë, die wat doof is, al het hulle ore”. Jesaja 43:8
“Hy is stil-tevrede in Sy liefde. Hy jubel en juig oor jou”. Sefanja 3:17

Volg My Storie gerus soos ek my hart met jou deel, in die hoop dat ek ‘n verskil kan maak namens 1000’de ander soos ek.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.